آوازهای شیطان و عشق(6))چطوری عاشق بشیم؟

راهی که پیشنهاد می کنم ارتباط مداوم و بدون وقفه است.

مخصوصا اگه ارتباط دوطرفه باشه اونوقته که عشق یواش یواش سراغ آدم میاد به خصوص وقتی که طرفین بیشتر با هم آشنا می شن و مهرشون تو دل هم میره.

اصلا عامل عشق شناخته. وقتی شما طرف مقابلتون رو می شناسین و به کمالاتش پی می برین بهش علاقمند می شین و بعد عشق، خودشو نشون می ده.

الآنه که شما برا معشوقتون حاضر می شین هر کاری بکنین حتی بخاطر معشوقتون از جونتون بگذرین. خودتون تشنگی بکشین و در دریای آب باشین ولی آب نخورین. چرا؟ چون معشوقتون تشنست.

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین

/ 0 نظر / 19 بازدید